Γενικά

Παρέχουμε ευρύ φάσμα υπηρεσιών, έχοντας προϋπηρεσία ανάλογη.

Υπηρεσίες Γραφείου :

Από την σύλληψη, την μελέτη, τις εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς ( Πολεοδομία, Αρχαιολογία, Δασαρχείο, κ.α.), έως την αρχή της οικοδομής, προκειμένου για νέα κτίρια. Για υφιστάμενα από την αποτύπωση τους και την κατοχύρωση του πολεοδομικού καθεστώτος έως τα σχέδια ανακαίνισης :

Υπηρεσίες στην οικοδομή :

Η "αυτεπιστασία" είναι αναχρονιστική διότι πλέον η παρακολούθηση της πιο απλής οικοδομής απαιτεί ειδικές γνώσεις που ξεκινούν από την αξιολόγηση μιας ιδιαίτερα περίπλοκης τεχνολογίας της αγοράς υλικών, και περιλαμβάνουν σύνθετες διαδικασίες με φορείς όπως την πολεοδομία και το ΙΚΑ.  Η κακή διαχείριση από μη ειδικό οδηγεί πιθανότητα σε επιβαρύνσεις από λάθη και καθημερινά εκτίθεται ο ιδιοκτήτης σε θέματα ασφάλειας και συνεπειών.  Η Διαχείριση του Έργου ή Επιστασία είναι η πιο βασική και ίσως η πιο χρήσιμη υπηρεσία που παρέχουμε στην οικοδομή.  Περιλαμβάνει :

Εναλλακτικά αναλαμβάνουμε την εργολαβία : είτε ανάληψη επιμέρους, ειδικών εργασιών ή την συνολική εργολαβίας κτιρίων. Διαθέτουμε κατασκευαστική εμπειρία για την κατάθεση συμφέρουσας και ποιοτικής προσφοράς και την παράδοση του συμφωνημένου έργου.

Παράλληλα δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά και σε αντιπαροχή ή αυτοχρηματοδοτούμενη κατασκευή, ιδιαίτερα σε παραθεριστική κατοικία.   δείτε! τις Εξοχικές κατοικίες στην Κέα 


Καταστήματα και γραφεία

Σχεδιάζουμε νέες κατασκευές ή αναδιαμορφώσεις σε υφιστάμενους χώρους, με στυλ που να αναδεικνύει το μοναδικό ύφος της δικής σας επιχείρησης.  Εκδίδουμε τις απαραίτητηες άδειες :  πολεοδομικές, πυροπροστασίας και λειτουργίας (προκειμένου για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) και τακτοποίηση αυθαιρέτων.  
Στην κατασκευή μπορούμε να αναλάβουμε την επιστασία ή την γενική εργολαβία (για επεξηγήσεις των διαφορών, δείτε την αμέσως  προηγούμενη ενότητα  στην παρούσα σελίδα)

104.jpg 21.jpg 105.jpg 002.jpg interior2.jpg
 δείτε! τον Κατάλογο Έργων

Κατοικία

Συντάσσουμε μελέτες για νέες κατοικίες, και ανακαινίσεις ή αναστηλώσεις παλιών  επόμενη ενότητα .  Έχουμε σημαντική εμπειρία σε εξοχική κατοικία με παραδοσιακή μορφολογία καθώς και σε σύγχρονη αστική μονοκατοικία.
Αναλαμβάνουμε και την κατασκευή με επιστασία ή γενική εργολαβία.  Διαθέτουμε επίσης και εξοχικές κατοικίες στην Κέα δικής μας κατασκευής.

110.jpg hydra.jpg 114.jpg 114-2.jpg 116.jpg

Οι μελέτες μας είναι πληρέστατες και περιλαμβάνουν εκτός των διατάξεων, λεπτομέρειες για κατασκευή (κουζίνες, λουτρά, ερμάρια, κλπ) και αναπαραστάσεις της μορφολογίας εξωτερικά και του εσωτερικού χώρου με προοπτικά σχέδια, όπως τα φωτορεαλιστικά παρακάτω (είναι σχέδια της μελέτης - δεν είναι κτισμένα) :

   CV_html_m730c0f19.jpg Image0004.jpg Image0010.jpg
 δείτε! τον Κατάλογο Έργων

Ανακαινίσεις, Αναστηλώσεις

nayp1.jpg nayp2.jpg nayp3.jpg       kissos01.jpg kissos02.jpg    
 δείτε! τον Κατάλογο Έργων

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων - Βεβαιώσεις για συμβόλαια ακινήτων

Η Σκοπιμότητα της τακτοποίησης

Με τον νόμο 4178/13, από 08.08.2013 απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης (άρθρο 1, παράγραφος 1).   Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή (η γονική παροχή όπως όλα τα εμπράγματα δικαιώματα ακινήτων εμπίπτει στις διατάξεις, ενώ η αποδοχή κληρονομιάς και τα υπόλοιπα ενοχικά δικαιώματα εξαιρούνται) που συντάσσεται μετά τις 08.08.13 και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις (άρθρο 3, παράγραφος 1).

Με την ένταξη στη ρύθμιση εξασφαλίζετε τη δυνατότητα μεταβίβασης και σύστασης εμπράγματου δικαιώματος.  Ανάλογα την περίπτωση : αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου ή εξαιρείται στο εξής οριστικά από κατεδάφιση.
Το χρονικό περιθώριο ένταξης στη ρύθμιση είναι περιορισμένο και μετά είναι άγνωστο αν και πότε θα δοθεί νέα ευκαιρία τακτοποίησης και δεν θα έχετε την δυνατότητα πώλησης ακινήτου που περιέχει οποιαδήποτε αυθαίρετη κατασκευή.
Η δήλωση αυθαιρέτου έχει κόστος προστίμου που όμως είναι κλάσμα του αντίστοιχου προστίμου της πολεοδομίας για την ανέγερση (εφάπαξ) και διατήρηση (ετήσια) αυθαιρέτου.
Η δήλωση αυθαιρέτου συνεπάγεται από την δήλωση και στο εξής διόρθωση και του Ε9, αν η παράβαση είναι σε εμβαδόν χώρων.

Σημειώστε ότι :

Η Διαδικασία της Δήλωσης και Υπαγωγής

Ο μηχανικός θα πραγματοποιήσει αυτοψία στο ακίνητο και στη συνέχεια θα καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση στο ακίνητο (σχέδια, φωτογραφική απεικόνιση)

Ο μηχανικός υποβάλλει μια αρχική δήλωση στο ηλεκτρονικό σύστημα αυθαιρέτων του ΤΕΕ. Με την αρχική δήλωση, εκδίδεται ένα παράβολο (500 ευρώ) και ένα ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΤΕΕ -κυμαίνεται μεταξύ 15 και 40 ευρώ ανάλογα με τα τ.μ. της αυθαιρεσίας (είναι τέλος για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του τεχνικού επιμελητηρίου-λογισμικό ηλεκτρονικής διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων). Το τέλος αυτό αλλά και το παράβολο εκδίδονται αυτόματα από το σύστημα μόλις ξεκινάει μια δήλωση και πρέπει να πληρωθεί για να μπορεί να προχωρήσει η πορεία της δήλωσης. Μόλις πληρωθεί το παράβολο και το τέλος υπέρ ΤΕΕ έχετε υπαχθεί στη ρύθμιση και θα πρέπει να επιλέξουμε τον τρόπο αποπληρωμής του προστίμου :

  1. Εφάπαξ πληρωμή με έκπτωση 20%.
  2. Εξόφληση του 30% του προστίμου με έκπτωση 10% στο σύνολο και στη συνέχεια, μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις.
  3. Μηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις χωρίς έκπτωση επί του προστίμου.  Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι λιγότερη από 50 ευρώ και η εξάμηνη δεν μπορεί να είναι λιγότερη των 300 ευρώ.

Ο μηχανικός θα ορίσει τα τελικά στοιχεία της δήλωσης και αφού έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του προστίμου από τον ιδιοκτήτη, μπορεί να προχωρήσει στην περαίωση της διαδικασίας και την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού.
Στη συνέχεια, ο μηχανικός θα καταθέσει ηλεκτρονικά (θα "ανεβάσει" στο σύστημα) όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σχέδια που συνοδεύουν την τακτοποίηση.
Πλήρες αντίγραφο θα παραδοθεί στον ιδιοκτήτη σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή.

Για να πληροφορηθείτε πληρέστερα, σημειώστε το είδος και το εμβαδόν των παραβάσεων, την τιμή ζώνης της περιοχής σας και θα σας ετοιμάσουμε  υπολογισμό προστίμου και αμοιβής μας .


Συνεργάτες

Λογισμικό